Εταιρεία

Το Κέντρο Μετάφρασης Κορίνθου είναι ένα επίσημο μεταφραστικό γραφείο το οποίο ιδρύθηκε το 2006 με έδρα την Κόρινθο.

Το γραφείο μας απαρτίζεται από επαγγελματίες μεταφραστές αποφοίτους του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Οι μεταφράσεις μας καλύπτουν σχεδόν όλους τους τομείς των επιστημών. Δεν περιορίζονται στην απλή μεταφορά του κειμένου, αλλά διεισδύουν στην ουσία, πλησιάζουν το ύφος και έτσι προσεγγίζουν με ακρίβεια και πιστότητα το πρωτότυπο κείμενο.

Σκοπός μας είναι να παρέχουμε μεταφραστικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με ταχύτητα και ευελιξία, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη.

Το Κέντρο Μετάφρασης Κορίνθου παρέχει επίσημες μεταφράσεις, ισότιμες της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, για χρήση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της Ελλάδας ή του εξωτερικού

Οι μεταφραστές μας είναι μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου (ΠΕΕΜΠΙΠ) και βάσει του Π.Δ. 169 της 17.06.2002 (ΦΕΚ 156/2.7.02), έχουν το δικαίωμα να διενεργούν επίσημες μεταφράσεις για τις δημόσιες και ιδιωτικές αρχές.