Δακτυλογραφήσεις και Επιμέλεια

Αναλαμβάνουμε τη δακτυλογράφηση και διαμόρφωση των χειρόγραφων κειμένων σας, με χαμηλό κόστος και άμεση παράδοση σε όποια μορφή επιθυμείτε (ηλεκτρονική, έντυπη).
Τα δακτυλογραφημένα κείμενα είναι άριστα από πλευράς ορθογραφίας, γραμματικής και στίξης.
Το δακτυλογραφημένο κείμενο έχει τη μορφή που προσυμφωνείται ανάλογα με τις απαιτήσεις σας (γραμματοσειρά, διάστημα, παραγραφοποίηση κλπ.) και παραδίδεται είτε σε ηλεκτρονική μορφή με αποστολή μέσω e-mail, είτε σε έντυπη μορφή.

 

Αναλαμβάνουμε όλων των ειδών δακτυλογραφήσεις όπως:

  • Πτυχιακών - Διπλωματικών εργασιών

  • Σχολικών εργασιών

  • Βιβλίων

  • Επιστολών Fax

  • Παρουσιάσεων Powerpoint (ppt, pps)
  • Το γραφείο μας έχει τη δυνατότητα επιμέλειας κάθε είδους κειμένου. Κατά την επιμέλεια, στόχος είναι η διασφάλιση της τελικής ποιότητας του κειμένου που επιτυγχάνεται μέσα από τα ακόλουθα στάδια:

  • έλεγχος ορθογραφίας, γραμματικής, στίξης)
  • διασφάλιση ομοιογένειας ύφους
  • αναδιατύπωση του μεταφρασμένου κειμένου