Διερμηνεία

Σε συνεργασία με επαγγελματίες πτυχιούχους διερμηνείς, το Κέντρο Μετάφρασης Κορίνθου παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας συνεδρίων  στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ακόμα, προσφέρουμε μετάφραση του ενημερωτικού υλικού προ του συνεδρίου (αρχεία word, powerpoint, pdf, html κ.ά.) και απομαγνητοφώνηση και μετάφραση των πρακτικών.

Είδη διερμηνείας:

Ταυτόχρονη Διερμηνεία

Οι διερμηνείς ακούν τον ομιλητή μέσω ακουστικών, εγκατεστημένοι σε ειδικούς θαλάμους («καμπίνες») και μεταφράζουν σχεδόν ταυτόχρονα μιλώντας στο μικρόφωνο. 

Διαδοχική Διερμηνεία

Ο ομιλητής ολοκληρώνει ένα τμήμα της ομιλίας του και ο διερμηνέας έπεται χρησιμοποιώντας τη μνήμη και τις σημειώσεις του.

Ψιθυριστή Διερμηνεία

Σε ειδικές περιπτώσεις ένας διερμηνέας μπορεί να μεταφράσει ταυτόχρονα, ψιθυρίζοντας σε έναν ή δύο ακροατές καθισμένος κοντά τους.