Προσφορές - Χρεώσεις

Εδικές Προσφορές

Το Κέντρο Μετάφρασης Κορίνθου προσφέρει ειδικές μειωμένες τιμές σε φοιτητές και πολυτέκνους με την επίδειξη της ανάλογης κάρτας. Ακόμα, προσφέρουμε ανταγωνιστικά πακέτα προσφορών σε εταρείες για τη μετάφραση των ιστοσελίδων τους.

Χρεώσεις και Χρόνος Παράδοσης

Το κόστος και ο χρόνος παράδοσης υπολογίζονται βάσει του μεγέθους και του βαθμού δυσκολίας του κειμένου. Για κάθε κείμενο προς μετάφραση, είναι σκόπιμο μαζί με την αίτησή σας για προσφορά, να μας στείλετε και ένα δείγμα του κειμένου προς μετάφραση, έτσι ώστε να μπορούμε να προσδιορίσουμε το κόστος και τον χρόνο που θα απαιτηθεί για τη μετάφραση του κειμένου.